Prithvi's Plantation Program

Prithvi's Plantation Program

10th Aug, 2017

Under our 'Prithvi Utsav' Gulmohar, Chitvan, Peepal, Harsingar, Neem saplings were planted during a plantation drive conducted by 'Jago ri Jago' team lead by Shri Chandra Prakash ji, Shri Ram Kumar Srivastava and Manmeet, at Poorva Madhyamik Vidhyalaya, Gram Jarahara, Block Banki, Barabanki.

Names of the teachers and students who participated

Teachers : Illa Srivastava, Ragini, Neeraj Radha, Ratna Gupta, Seema Singh, Kajal etc.

Students : Jainab, Richa, Anup, Prarthana, Khushi, Mansi, Priyanka, Aarti, Raman, Khusnuma, etc.